24. јули 2021

крајни забелешки

 Завршни забелешки 
 Крајни белешки 
 Фусноти

 ————————————————– ——— 

 Завршни забелешки 

Завршни забелешки Ова е вечен, обновлив и жив доказ. Кур’анот е вечното чудо во нашите раце до последниот час. Пред четиринаесет стотини години, бедуинот во пустината го испитал Кур’анот и наоѓал во него божествено знаење, кое го препознал како од својот Господ и кој ја потврдил веродостојноста на пораката на Пејгамберот Мухаммед (нека е секој мир и спас врз него). 

 Денес, научниците од различните дисциплини на природните науки кои го проучуваат Кур’анот сметаат дека ова истото божествено знаење им дава исти докази и потврдува дека е од творецот на универзумот. Исто така, доказите ја потврдуваат вистинитоста на Пејгамберот Мухаммед (нека е секој мир и спас врз него). Се сретнавме со голем број од овие научници, од кои некои потврдија дека ова знаење не може да дојде од човечки извор. 

Ова е вистината Професор Дорџа Рао : Тешко е да се замисли дека овој тип на знаење постоеше во тоа време, околу 1400 години назад.Можеби некои работи за кои имаат едноставни идеи, но за да ги опишат овие работи во многу детали е многу тешко. Значи, ова дефинитивно не е едноставно човечко знаење. 

 Некои од нив велат дека ова знаење може да биде само надвор од овој универзум. 

 Професор Армстронг : Можеби треба да има нешто повеќе од она што го разбираме како обичен човечки искуства за да ги објасниме делата што ги видовме. 

 Професор Дорџа Рао : Значи, мислев дека информациите мора да доаѓаат од натприроден извор. 

 Некои од нив дојдоа напред бестрашно и потврдија дека ова знаење може да биде само од Аллах, Создателот на Универзумот. 

 Прашање: Тогаш, од кого мислите дека е извор на такви информации? 

 Професор Хеј: Па, мислам дека тоа мора да биде Божественото Битие. 

 Професор Кронер : … модерните научни методи сега се во позиција да докажат што Мухаммед рекол пред 1400 години. 

 Професор Маршал Џонсон : Не гледам ништо тука во судир со концептот дека божествената интервенција била вклучена во она што тој можел да го напише. 

 Професор Шредер : Всушност, научниците сега го откриваат она што е кажано претходно. 

 Професор Персауд : Немам тешкотии во мојот ум во врска дека ова е божествена инспирација или откровение што го натера да ја пренесе изјавата. 

 Некои од нив ја заклучија својата изјава: 

 Професор Кит Мур : Ми е јасно дека овие изјави мора да дојдат кај Мухаммед од Аллах , бидејќи речиси целото ова спознание не било откриено многу векови подоцна. Ова ми докажува дека Мухаммед морал да биде гласник на Аллах . 

 Некои од нив ја прогласија шахадата и го прифатија исламот! 

 Професор Тејасен : Мислам дека е време да се каже: Нема бог достоен за обожавање, освен Аллах, и дека Мухаммед е Неговиот Гласник! 

Нема сомнение дека Кур’анот е вечно чудо во наше владение. Аллах рече во Кур’анот :

Кажи: “Кое е најголемо сведочење?” Кажи: “Аллах е Сведок меѓу мене и меѓу вас. И објавен ми е овој Кур’ан да ве опоменувам со него, вас и оние на кои им е соопштен.” Ќе посведочите ли дека има покрај Аллах, навистина, други богови? Кажи: “Не сведочам, Он, навистина, е еден Бог и јас сум, секако, далеку од вашето припишување здруженик!” (Кур’ ан 6:19). 

 Така, оној што е информиран за овој Кур’ан, исто така, го носи сведочењето и предупредувањето. Природата на ова сведоштво е научна потврда дека секој стих во книгата на Аллах содржи. Секој стих содржи божествено знаење. Во секој век, научниците прават нови достигнувања во нивните различни полиња. 

Аллах рекол:

Но, Аллах сведочи за она што ти е објавено; со Свое знаење го објави. А и мелеките сведочат. А Аллах е Доволен за Сведок. (Кур’ан 4: 166). 

Кур’анот е чудо кое се обновува на начин кој е соодветен за секоја епоха. Аллах рекол:

И за секоја вест има време определено. И ќе узнаете! (Кур’ан 6:67). 

 Со ова ќе заклучиме и Аллах да го прифати како што е направено искрено заради него, Амин 

 ————————————————– ——— 

 Крајни белешки 

  1. возвиши спомнувањето на Мухаммед на Небото и да го ослободи од сета вина или зло.  

  2.  Речиси секоја инстанца на директно прашање поставена до научник во текот на оваа книга е онаа на Шејх Абдул-Маџид Аз-Зиндани  

  3.  Пејгамберот Мухаммед не можеше да чита или да напише, а ова придонесува кон чудесната природа на неговото пророштво и откровението на Кур’анот и неговиот состав во највисоката форма на арапски израз, покрај знаењето што го пренесува, што не е можно дури и од најмногу ерудит. Неговите придружници го запишале откровението што му пристигнало. 

 ————————————————– ——— 

 Фусноти 

  1.  Оваа книга е многу корисна книга во тоа што содржи многу стихови од “научна” природа. Меѓутоа, понекогаш интерпретациите на авторот не се во согласност со разбирањето на стихот, како што е pps. 167 – 69. Исто така, едно од последните поглавја, “Куранот, хадисите и модерната наука”, претставува многу искривена претстава за хадис, и ја покажува неофицијалноста на авторот со предметот. Неговиот став кон валидноста на хадеот и статусот на Пејгамберот (нека е секој мир и спас врз него) исто така не е точен. 

  2.  Ова, и покрај фактот дека теоријата на еволуцијата е полна со недостатоци, а не без свои проблеми.  

  3.  Таквите луѓе сметаат дека, за да ја докажат веродостојноста на Кур’анот , тие мора да докажат дека сè што зборува науката мора веќе да се дискутира во Кур’анот . Сепак, чудесната природа на Кур’анот не бара таква чудна верификација. 

  4.  Фон Денфер, стр. 157. Со други зборови, не постојат научни алузии закопани под секој трет стих во Кур’анот , чекајќи да бидат откопани од некој надреален, високо креативен муслиман! 

 ————————————————– ——— 

Следете не на FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget