24. јули 2021

Чуда во Кур’анот

Со овој нов дел би сакале да ви го покажеме целото посебно значење на Кур`анот за муслиманите и за целото човештво. Куранот е целата дословна традиција на Бога (Аллах), која тој му ја пренесе на Пејгамберот Мухаммед (сас) во делови преку ангелот Џебраил (Гаврил). За разлика од стиховите на другите религии, Куранот отсекогаш бил ослободен од промени и дополнувања, итн. Споредбата со историските наоди го докажува тоа. Самиот Аллах е чувар на оваа книга, – вели тој во Куранот, Сура 15, стих 9: 
Ние, навистина, ја објавивме Опомената и Ние, навистина, ќе ја чуваме“.

Кур`анот е чудо за себе, а неговите особини ќе ги охрабрат луѓето во секоја ера на времето. Овој дел е наменет како обид да претставува дел од карактеристиките на Куранот.

Следете не на FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget