24. јули 2021

Предговор

Од страна на Комисијата за научни знаци на Кур’ан & Суннет

Ова е вистината, а вистината лежи во човечкото знаење за реалноста за себе . Наоружан со таков факт и искористувајќи ја таквата привилегија, му дава право да ги знае реалностите околу светот околу него, а потоа да ги запознае сопствените места во тоа постоење, обемот на неговите врски и неговите права и обврските во него.

Предговор

Меѓутоа, вистината мора да има експоненти кои ќе ги водат луѓето кон својот пат и ќе ја објаснат нивната реалност. Тоа е пораката за известување клучна за учење и настава. Една порака, која Аллах назначи на кого сакаше од своите Негови избрани слуги, како што се Неговите благородни Робови и Пратеници со кои Тој им даваше обука.

Од Неговото знаење, Тој им го испрати откровението за нив, за да можат да бидат водени од вистината и да се запознаат со неа. Потоа, како гест на милост и водство кон светот, во секое време и места, овие благородни гласници и интимни слуги беа испратени до Неговите суштества и други Верници.

Аллах вели:

Секој народ има упатувач! . (Кур’ан 13: 7)

Со оглед на фактот дека оваа успешна задача на барање на вистината, оди подалеку во антиката и е исто толку поткорна како и самата историја и бидејќи ќе остане исто толку суштествена како и самиот живот, се додека Аллах не ја наследи земјата и сите суштества на неа, Аллах му беше продолжен на секој верник кој дојде да го препознае. Научниците биле направени како наследници на Пратениците, исто како и испораката на пораката и упатствата, така што светлината и добрата среќа може да надвладеат меѓу човештвото во целост.

Следствено, последната порака, имено Светиот Куран , беше испратена за да го води човештвото на патот на знаењето и на вистината за себе. Но, додека го стори тоа, покажа благодарност кон способностите на интелектот, иако во рамките на знаењето како притока на интелектот. Таа, исто така, ја застапувала причината за науката и нејзините плодови, со цел да го поттикне човекот да ги изврши сите можни напори во разгледувањето и размислувањето на рецитираните стихови од откровението, како и толкувањата дадени на тие стихови од пратеничките традиции, и така да ги идентификува знаците на видливиот свет, како и тајните и хоризонтот на душата.

Тој ( Аллах ), го увери човекот дека во својот просветлен напредок, ако е вистинит во својата намера и вреден во послушанието на Аллах и ги извршува своите должности, Тој, Севишниот , ќе го поддржи со свој Дух, ќе се отвори за него и да го води кон праведниот пат.

Не само што им понудил нераскинливо ветување за тоа дека, секогаш кога станува тешко за истражувачите и контемплатите и кога се соочуваат со некои пречки, Тој, Севишниот, ќе им даде помош и ќе им помогне откривањето на фактите да им е полесно. Ова, така што тие може да го знаат тоа преку Неговото водство, и со Неговата благодат, и да им помогне да ги идентификуваат тие факти во врска со нивната искрена определба и напори, за Аллах е Се-Познато за нив.

Сега прочитај брат, прекрасна изјава на Аллах:

И кажи: „Благодарение на Аллах! Он ќе ви ги покаже знаменијата Свои… па, ќе ги препознаете. И Господарот твој не е рамнодушен кон она што го работите!“ [Кур’ан 27:93]

Така, никој не можеше да има никакво оправдување и на тој начин Аллаховата молба да биде воспоставена против Неговите суштества преку Неговото свесно и одговорачко суштество кое ја копнеж вистината, против Неговите суштества кои се или невнимателни или финитни незнаење за вистината,

Аллах вели:

 А оние кои донесуваат докази за Аллах по веќе доказите нивни со кои се повикуваше кон Него – се ништожни кај Господарот нивни; омраза заслужуваат и за нив има казна жешка! [Кур’ан 42:16]

————————————————– ———

Следете не на FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget